دسته‌ها
اخبار

فراخوان مقاله دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پیرو برگزاری موفق نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دوم خرداد ماه 1389، دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف زمینه سازی علمی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار برگزار می شود. برای دریافت محورهای موضوعی مقاله بر روی لینک روی صفحه اصلی سایت کلید کنید.