دسته‌ها
اخبار

گزاره‌های دینی، تجارب دیگران و بررسی‌های علمی مؤید طراحی الگوی بومی هستند

معاون پ‍ژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در مجموع تجارب ديگران، بررسي‌هاي علمي و بالاخره گزاره‌هاي ديني، هر سه مؤيد ضرورت طراحي الگوي بومي پيشرفت هستند كه ما از آن به الگوي ايراني ـ اسلامي پيشرفت تعبير مي‌كنيم. به عبارت ديگر از حيث هدف و نتيجه توسعه‌اي كه منهاي اين سه اصل باشد، آسيب پذير است. دكتر اصغر افتخاري در گفت و گو با ستاد خبري همايش ملي “الگوي اسلامي ايراني پيشرفت” با اشاره بر اينكه الگوها نه تنها متفاوت‌اند بلكه اصل هم بر تفاوت آنهاست افزود: اصولا الگو جنبه عملياتي دارد و در زمينه اجتماعي هر فردي شكل مي‌گيرد. لذا سخن گفتن از يك الگوي واحد براي همه افراد، امر صحيحي نيست، چرا كه شرايط و امكانات افراد هيچ موقع يكسان نيست. وي با تأكيد بر اينكه ما به حكم عقل و تجربه، موظف به طراحي الگوي بومي خودمان هستيم تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران به دليل شرايط هويتي و محيطي‌اش، يعني دو مقوله “اسلامي” و ” ايراني” نمي‌تواند الگوي توسعه‌اش را از اين دو ويژگي عاري ببيند. البته بايد توجه كنيم كه گزاره‌هاي ديني ما نيز مؤيد اين معناست و الگوي توسعه ايران نمي‌تواند از مؤلفه‌هاي ديني جدا باشد. چرا كه در آن صورت كارآمدي لازم را نيز نخواهد داشت. معاون پ‍ژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره بر اينكه اين الگو بدون فراهم آوردن لوازم و مقتضيات آن در سه سطح، تحققش مشكل مي‌نمايد خاطر نشان كرد: اولين ضرورت الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت، به “حوزه فرهنگ” باز مي‌گردد و اين كه به اين باور برسيم كه جهان بيني اسلامي و فرهنگ ايراني از استعداد و توان لازم براي پاسخ گويي به اين نياز مهم ( پيشرفت و توسعه) برخوردار است. اين باور و بازگشت به خويش كه به معناي رهايي از گفتمان سكولار است، شرط اول خيزش و تعالي است. افتخاري دومين ضرورت الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت مربوط به “حوزه راهبردي” دانست و تأكيد كرد: حوزه راهبردي به اين معنا است كه بتوانيم انديشه، منابع و اهداف خود را به شكل مناسبي سازمان‌دهي و در قالب الگويي كاربردي عرضه داريم. همچنين نبايد فراموش كرد كه الگو داراي شرايط، ويژگي‌ها و ساختار تعريف شده‌اي است و توسعه در مقام عمل، احتياج به تئوري دارد كه در قالب الگو درآمده باشد.وي افزود: اما سومين ضرورت الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت به “حوزه مديريت سياسي” باز مي‌گردد كه خلاصه آن شكل گيري عزم ملي براي عملياتي نمودن الگوي مصوب است. اين عزم ملي، در حوزه نخبگان، توده مردم و همچنين نهادهاي اصلي جامعه باز تعريف مي‌شود. معاون پ‍ژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با تأكيد بر اينكه اين الگو بدون نقش آفريني مثبت و مؤثر حوزه و دانشگاه براي عملياتي شدن معنا و مفهوم نمي‌يابد، تصريح كرد: طي اين راه بدون حضور نهادهاي علمي و بويژه حوزه و دانشگاه در ايران اصولا ممكن نيست. چرا كه اين نهادها در چند سطح با الگوي مذبور ارتباط دارند كه شامل “نظريه پردازي” كه به توليد نظريه‌ي توسعه اسلامي ـ ايراني منتهي مي‌شود. در “سطح اجتماعي” كه به كنترل فرآيند عملياتي شدن الگو در نظر دارد (نظارت اجتماعي) و “سطح سياسي” كه به همكاري براي عملياتي شدن و جلب همكاري مردم مي‌پردازد كه اين ارتباط‌ها از اهميت انحصاري اين دو نهاد علمي حكايت دارد./انتهاي پيام