دسته‌ها
اخبار

مقتضیات تاریخی هر کشوری الگوی پیشرفت آن کشور را تعیین می‌کند

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: مقتضيات
فرهنگي تاريخي هر كشوري الگوي توسعه و پيشرفت آن كشور را تعیین می‌کند. این درحالی
است که كشورها الگوهاي مشابهي را نیز در مسایل علمی و تجربی دارند. دکتر عادل پیغامی
در گفت و گو با ستاد خبری همایش ملي “الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت”
تصریح کرد: در همه تئوري‌هاي علمي و در طول تاريخي مربوط به توسعه و پيشرفت در
كشورهاي دنيا، داشتن الگوی توسعه و پیشرفت بومی مورد اتفاق نظر همه است. وی در
خصوص فرآیند بومی کردن علم گفت: بومي کردن علم يك فرآيند تمدني است و نيازمند
انواع و اقسام شبکه‌های انسانی و اجتماعی و مقتضیات و فرصت‌های تاریخی است. پیغامی
با بیان این نکته که انقلاب فرهنگی کارهای خوبی را در اول انقلاب شروع کرد، افزود:
بحث از رفتن سراغ اعماق و بومی کردن محتوای آموزشی پروسه‌ها و فرآیندی را دارد که
در کوتاه مدت پاسخ نمی‌دهد. به همین دلیل هرگونه اقدامی که شروع کنیم فارغ از این
که درست و غلط است بازه آن چند دهه زمان نیاز دارد تا مشخص شود که این نوع نگاهی
که داشتیم معنادار هست یا نه.وی تصریح کرد: ستاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ما در
شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم نهادهای نخبگان ما مثل دانشگاه و حوزه ضمن اقدامات
خوبی که دارند سرعت لازم را ندارند و ما هنوز به شبکه کامل اجتماعی و انسانی مورد
نیاز در تولید علم نرسیدیم. در حوزه بومی کردن دانش هنوز یک شبکه انسانی و اجتماعی
از نخبگان نداریم که به تعاریفی از بومی شدن به وحدت نظر رسیده باشند. پیغامی با
انتقاد از کم کاری‌هایی که در بومی سازی علم صورت گرفته، گفت: علوم انسانی از سوی
آموزش عالی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها فراموش شده است. وزارت علوم در حوزه علوم
انسانی خیلی اقدام دندان‌گیری نکرده حتی وزارت علوم بیشتر نگاه فنی و مهندسی دارد
و در فرهنگ سیاست‌گذاری و مدیریتی بیشتر به این حوزه‌ها توجه می‌کند تا علوم انسانی. پیغامی افزود: آموزش و
پرورش نیز بعد از سی سال از انقلاب هنوز به علوم انسانی توجه نمی‌کند و دانش‌آموزان نخبه را سمت ریاضی می‌فرستد و ضعیف‌ها را به سمت علوم
انسانی هدایت می‌کند و این یعنی این که ما نمی‌خواهیم مدیریت کشورمان دست علوم
انسانی باشد.وی افزود: هنوز آموزش و پرورش و نخبگان این نکته را متوجه نشده‌اند که
کشور انقلاب کرده باید خودش را اداره کند و الگوی غربی به درد نمی‌خورد. آموزش و
پرورش ما باید نیروهایی این گونه‌ای پرورش دهد و در نظام کنکور افراد را به این
سمت سوق بدهند که وارد عرصه‌های مدیریت کشور شوند نخبگان هنوز بعد از این همه مطالبات رهبری
برای تحول بنیادین درد آموز ش و پرورش سهم دروس علوم انسانی و اجتماعی اعم از
تاریخ و جغرافیا و اقتصاد و حقوق و سیاست که نیست زیر 6 درصد است. هنوز فهم نیاز
به علوم انسانی در بسیاری از مراکز سیاستگذار نیست ممکن است به زیان بیاید ولی
خروجی آموزش و پروش و انقلاب فرهنگی و وزارت علوم برای آموزش عالی قریب به صفر
بوده و هنوز فهم نیاز انقلاب به علوم انسانی نشده و هنوز فهم نشده که تنگه احد
جمهوری اسلامی که می‌تواند از آن ضربه بخورد علوم انسانی است اغلب قریب به اتفاق
معضلات جامعه انسانی از فرهنگ سازی تا مسایل بین الملل تکنولوژی انسانی است که
قابل واردات نیست. وی تصریح کرد: مجموعه عملکرد نهادهای آموزشی و پرورشی و
سیاستگذاری کشور ما به رغم حرف‌ها و شعارها تأکید جدی روی علوم اسلامی
ندارند./انتهاي پيام