دسته‌ها
اخبار

کشورهای بی‌توجه به اقتضائات بومی در توسعه به نتیجه نرسیدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورهایی که بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی، تاریخی و جغرافیایی و سایر مؤلفه‌های داخلی و بومی خود الگویی را برای توسعه از دیگران قرض گرفتند به نتیجه نرسیدند.مرتضي نبوی در ادامه با ذکر این موضوع که بعضی از کشورها با توصیه بانک توسعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول این کار را انجام دادند، تصریح کرد‌: تجربه نشان داده در میان کشورهایی که تلاش کردند با استفاده از تجربه سایرین در توسعه الگوی خود را داشته باشند یعنی برای توسعه و پیشرفت اولاً باید متناسب با فرهنگ و اعتقادات خود مشخص کردند که چه تصویری از توسعه و پیشرفت داشته باشند‌ و دوم این‌که چگونه در صدد رسیدن به این مسئله باشند و یا چه ارزش‌هایی را در مسیر این پیشرفت در نظر دارند، موفق بوده‌اند. ‌‌دبیر سیاسی جامعه اسلامی مهندسین گفت: در این اواخر مفهوم توسعه گسترش پیدا کرده و تا حدی این الگوها تلطیف شده و از حالت خشن سرمایه‌داری که صرفا به رشد اقتصادی توجه داشته نیز خارج شده اما این الگوها همچنان الگوهای سکولار و عاری از ارزش‌های الهی و آرمانی است و برای جامعه ما قابل استفاده نیست، در واقع توسعه رسیدن به وضعيت مطلوب در جامعه است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئله توسعه از دیرباز در جوامع مختلف مطرح شده به خصوص بعد از جنگ‌های جهانی و به‌ويژه بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله بیش‌تر مورد توجه بوده است.وی در این خصوص عنوان کرد: در یک مقطعی کشور‌هایی که از نظر اقتصادی پیشرفت کرده بودند و توسعه را در رشد اقتصادی خلاصه می‌کردند از یک الگویی پیروی می‌کردند و الگوی آن‌ها برای توسعه “رشد اقتصادی” بود و این‌که این رشد اقتصادی منجر به شکاف طبقاتی و یا برهم خوردن بیش‌تر عدالت در جامعه و یا سبب تراکم ثروت شود، اهمیتی نداشت آن‌ها این الگو را درست و از آن تبعیت کردند و بر اساس آن عنوان کردند کشورهایی که درصدد رسیدن به رشد و توسعه هستند نیز فقط باید از این نسخه پیروی کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: با توجه به این‌که در شرایط خاصی از نظر تاریخی و نیز سیاست‌هایی که در یک کشور حاکم است موانع خاصی از لحاظ سیاسی، علمی و .‌.. در کشور ما وجود دارد که باید با شناسایی آن‌ها این الگو را به نحو مطلوب طراحی کرد زیرا ما ملاحظات ارزشی و آرمانی خاص خود را داریم و توسعه غربی را ولو این که در این اواخر مفهوم توسعه گسترش پیدا کرده و تا حدی این الگو‌ها تلطیف شده ‌و از حالت خشن سرمایه‌داری که صرفا به رشد اقتصادی توجه داشته نیز خارج شده اما این الگوها همچنان الگوهای سکولار و عاری ازارزش های الهی و آرمانی است و برای جامعه ما قابل استفاده نیست.وی عنوان کرد: آن چه در توسعه مطرح می‌شود در واقع رسیدن به وضعیت مطلوب در نظر جامعه است و این موقعیت مطلوب در جامعه ما صد درصد جنبه ارزشی دارد و بنابراین در کشور باید این مطلوبیت را اینگونه و بر این اساس تعریف کنیم و ابزاری که مادر کشور می‌خواهیم در نظر بگیریم باید مشروع و منطقی باشد.نبوی افزود: داشتن الگو یکی از شرایط لازم برای پیشرفت است و در یک الگوی توسعه نیز باید نسبت مسائل با یکدیگر مشخص باشد و از آن‌جا که ارائه الگو پیشرفت یک مبحث علمی است این مسئله جایگاه مشخص ‌ویژه‌ای در این موضوع دارد.‌وي یادآور شد تلاش برای تبیین الگوی توسعه، یک تلاش علمی است و مقام معظم رهبری در چند سخنرانی در جمع دانشگاهیان این موضوع را مطرح کردند بنابراین یک مسئله نظریه پردازی است و ما باید نظریه‌های الگوی پیشرفت را داشته باشیم و با یک پژوهش به آن دست یابیم و این نظریه‌ها را تدوین کنیم.عضو مجمع تشخیص اظهار داشت: امیدواریم در این زمینه همه تلاش کنند تا به یک الگوی شایسته نظام جمهوری اسلامی دست یابیم که البته به طور ویژه طبق قانون دولت مسئولیت دارد چنین کاری را در دستور کار خود قرار دهد./ انتهاي پيام