دسته‌ها
اخبار

غرب به دنبال تحمیل سیاست‌های استعماری در قالب الگوی‌های توسعه است

معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران گفت: الگوي توسعه غربي نسخه‌اي مناسب براي كشورهاي نظير ايران نيستند چرا كه اولا جهان‌بيني غربي منافات اساسي با جهان‌بيني اسلامي دارد و ثانيا موارد عدم صداقت غربي‌ها به كرات در تاريخ ايران به چشم مي‌خورد كه ارائه برنامه‌هاي توسعه در جهت از بين بردن ساختارهاي بومي و تحميل سياست‌هاي استعماري يكي از اين موارد است.دكتر موسي حقاني در گفت و گو با ستاد خبري همايش ملي” الگوي اسلامي ايراني پيشرفت” با تأكيد بر اينكه الگوهاي غربي در كشورهايي نظير ايران قابل تحقق نيست خاطر نشان كرد: عدم تحقق الگو از دو منظر قابل بررسي است؛ اول اينكه غربي ها چقدر در كمك كردن به كشورهايي نظير ما در طول اين سال‌ها صادق بودند كه بتوان با تبعيت از الگوي توسعه آنها مسير توسعه و رشد را طي كرد.وي با اشاره بر اينكه اساسا غربي ها نمي‌خواهند كشورهاي ديگر توسعه پيدا كنند و به‌عنوان رقيب در كنار آنها باشند تصريح كرد: غربي‌ها دنبال اين هستند كه كشورهايي مثل ما را اسير برنامه‌هايشان كنند و به‌عنوان زائده‌اي از اقتصاد قرار بدهند. بازخوردها نشان مي‌دهد تمام كشورهايي كه بدون قيد و شرط الگوهاي غربي توسعه را مي‌پذيرند و اعمال مي‌كنند چندان نتوانسته‌اند به يك توسعه واقعي برسند. بطور كلي آنهايي در مسير توسعه موفق‌ترند كه الگوي پيشرفت را با توجه به مسائل و شرايط بومي خودشان تدوين كنند.اين محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر افزود: در حال حاضر اگر كشورهايي نظير چين و برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا وارد اين عرصه شده‌اند به هيچ عنوان به‌عنوان رقيب مطرح نيستند. البته كشور چين با توجه به زيركي كه در دوران جنگ سرد به خرج داد، و همچنين جمعيت زياد و برنامه‌هايي كه دولت‌مردان چيني در اين سال‌ها انجام دادند توانست به پايه‌اي از توسعه برسد. اما بطور كلي بحران‌هاي اقتصادي در سراسر جهان نشان داد پايداري توسعه در كشورها چقدر پايين است.حقاني با اشاره بر اينكه در طول تاريخ شخصيت‌هاي مثل اميركبير قرباني نگاه توسعه گرايانه غربي‌ها براي تحميل الگوهاي غربي خودشان به كشورهايي مثل ايران شدند خاطر نشان كرد: 150 سال از مواجه ما با غرب مي‌گذرد. در دوران مشروطه و پهلوي ما شاهد تبعيت محض از الگوي توسعه غربي بوديم و هيچ وقت هم نتوانستيم مسير توسعه و رشد طي كنيم. در آستانه انقلاب اسلامي ايران، ما تمام مايحتاج روزانه خودمان را وارد مي‌كرديم و در هيچ زمينه‌اي هم به يك رشد و توسعه پايدار نتوانستيم برسيم. برآوردها اين بود كه اگر حيات رژيم پهلوي تا سال 1380 ادامه پيدا مي‌كرد ايران يكي از مقروض ترين كشورهاي جهان بود و از لحاظ رشد و توسعه هم بسيار عقب بود. وي با اشاره بر اينكه تفاوت جهان‌بيني ما با جهان‌بيني غربي دومين علت عدم تحقق الگوهاي غربي توسعه در ايران است تصريح كرد: ما براي زندگي بشر نسخه‌اي خاص خودمان كه برگرفته از مباني ديني جهان است داريم. درحالي‌كه نگاه غربي‌ها يك نگاه مادي به جهان است بنابراين برنامه‌هاي توسعه و پيشرفتي كه پيشنهاد مي‌كنند اساسا با نگاه ما مغاير است. غربي‌ها براساس شرايط يك منطقه و يك سرزمين براي تمام دنيا نسخه مي‌پيچند درحالي‌كه بنظر مي‌رسد اين يك تجربه ناموفق است.اين محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر افزود: براساس جهان‌بيني ديني ما تعريف خاصي از پيشرفت داريم كه توأم با يك نوع نگاه متعالي است. در اين نگاه متعالي ما به رشد معنوي انسان در كنار رشد مادي جهان توجه داريم . در اين نگاه رشد مادي بايد پايه و پله‌اي باشد براي صعود به رشد معنوي و الگوي متعالي‌تر از زندگي. وقتي اين نگاه وجود دارد طبيعي است كه در همه عرصه ها نگاهمان به رشد و تعالي انسان است. انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) خواست اين را بگويد كه مي‌شود از راهي غير از آنچه غربي‌ها براي توسعه طي كرد به يك رشد پايدار برسد. معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران با تأكيد بر اينكه مجموع واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… نشان مي‌دهد كه ما نمي‌توانيم در مسير رشد و توسعه اميد چنداني به غربي‌ها داشته باشيم تصريح كرد: در غير اين صورت بايد مسير وابستگي را طي كنيم كه در مسير وابستگي هم از تمام راه حل‌ها براي رسيدن به رشد و توسعه خودداري مي‌شود. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيد كه هنوز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت طراحي و اجرا نشده است انواع و اقسام ترحيم‌ها و كارشكني‌ها اعمال مي‌كنند./انتهاي پيام