دسته‌ها
اخبار

ضرورت اول تدوین الگو فاصله گرفتن از منابع غربی در حوزه علوم انسانی است

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: كتب و درس‌هاي علوم انساني ما بايد اصلاح و از منابع غربي ترجمه يافته كمتر استفاده شود. اگر اين اتفاق نيفتد نسل ما هرگز به اين باور نمي‌رسند كه ما مي‌توانيم خودمان يك الگوي بوي اسلامي داشته باشيم و در نهايت گام‌هاي بعدي برداشته نمي‌شود.حجت‌السلام قاسم روانبخش در گفت و گو با ستاد خبري همايش ملي” الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” با ضروري دانستن تدوين يك الگوي پيشرفت مبتني بر دو عنصر ايراني و اسلامي بودن خاطر نشان كرد: آنچه كه در تبيين اين الگو در اولويت قرار دارد نگاه ما به علوم انساني است. چرا كه امروز آنچه بعنوان علوم انساني ترجمه شده در اختيار نويسندگان، نخبگان و دانشگاهيان ما قرار مي‌گيرد نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و بايد همت شود تا علوم انساني براساس مباني قرآني و اسلامي تبيين و تنظيم شود. وي با تأكيد بر اينكه در صورت فاصله نگرفتن از منابع علوم انساني غربي، نگاه نسل جوان و نخبگان جامعه كه با اين علوم انساني پرورش يافته‌اند نسبت به پيشرفت تغيير مي‌كند افزود: جواناني كه امروز با خواندن كتاب‌هاي ترجمه يافته غربي پرورش مي‌يابند گام اول يعني “ما مي‌توانيم يك الگوي پيشرفت بومي و اسلامي داشته باشيم” را قبول ندارند وقتي كسي چنين ديدي دارد قطعا براي پيشرفت تلاش نخواهد كرد.عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: در آثار بسياري از افرادي كه آثار غربي را سرمشق قرار داده‌اند اين اعتقاد وجود دارد كه راه پيشرفت تنها از مسير تمدن غرب مي‌گذرد و ما بايد منش و خرد غربي را بدون كم و كاست بپذيريم تا به پيشرفت نائل شويم. اين افراد وقتي علوم انساني ترجمه‌اي را مي‌خواندند،‌ غربي‌ها در آثارشان اين نكته را به آنها تزريق مي‌كنند كه شما چيزي نيستيد و تواني از خودتان نداريد.روانبخش با اشاره بر اينكه امام خميني (ره) سال‌ها تلاش كرد تا “شما مي‌توانيد” را به مردم بياموزد خاطر نشان كرد: مقام معظم رهبري هم در اين سال‌ها بسيار تلاش مي‌كند تا اين مسئله را دروني كنند. ايشان از همان دهه 70 هميشه افق را ترسيم مي‌كردند كه شما در 40 سال آينده و يا در 50 سال آينده بايد كجا باشيد و تلاش مي‌كردند جامعه را به سمت چشم‌انداز راهنمايي كنند. دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي هم بخاطر باور مقام معظم رهبري بود.دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن در ادامه با تأكيد بر اينكه “الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” بايد عدالت محور باشد تصريح كرد: همانطور كه از فرمايشات مقام معظم رهبري استنباط مي‌شود توسعه منهاي عدالت معنا ندارد. در حالي كه الگوهاي غربي در برخي كشورها مثل اتحاد جماهير شوري و يا روسيه امروزي پيشرفت را توسعه فرض مي‌كند كه نمي‌تواند الگويي كامل باشد. وي افزود: در برهه‌اي از زمان در ايران هم چنين بحثي حاكم بود كه توسعه مترادف با پيشرفت است. آن زمان هم مقام معظم رهبري مي‌فرمودند كه اين الگو غلط است. چرا كه پيشرفت تنها الگوي ما نيست و ما آن را به تنهايي نمي‌خواهيم. توسعه و عدالت بايد در كنار هم باشد در غير اين صورت مي‌بينيم كه در يك استان پيشرفت همه جانبه رخ مي‌دهد و يك استان ديگر اصلا پيشرفت نمي‌كند. بايد اين نكته مد نظر قرار دهيم اگر توسعه در جايي منهاي عدالت رخ داد همواره بخشي از جامعه عقب و بخشي از جامعه جلو است. و اين نمي‌تواند مفهوم توسعه باشد./انتهاي پيام