دسته‌ها
اخبار

رسیدن به الگوی بومی مستلزم نظریه پردازی صاحب‌نظران در حوزه علوم انسانی است

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين‌كه بايد در حوزه علوم انساني كار جدي در نظريه‌پردازي صورت ‌گيرد، تصريح كرد: موضوعي كه باعث شده نتوانيم يك مدل اسلامي و ملي، منحصربه‌فرد و متناسب با ساختارهاي مختلف كشور ايران تبيين كنيم، عدم نظريه‌پردازي انديشمندان و صاحب‌نظران در اين عرصه است.سید‌علی حسینی در گفت‌و‌گو با ستاد خبری همایش ملی “‌الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت‌” گفت: به محض اين‌كه جهان قديم تبديل به جهان جديد شد موضوع پيشرفت و عمران و آباداني به شكل امروزي و مدرن وارد مباحث برنامه‌ريزي شد. از اين رو‌ توسعه نخستين و مهم‌ترين موضوعي است كه در بخش تمدني و مدني شهرها و كشورها مد نظر قرار گرفته مي‌شود. وي افزود: از زماني كه توسعه به عنوان پايه‌هاي پيشرفت و آباداني مد نظر قرار گرفته شد اين موضوع و ايده به ميان آمد كه حال كه توسعه يك امر مبنايي است توسعه در كدام عرصه را به عنوان زيربناي توسعه بايد مد نظر باشد. برخي از نظريه‌پردازان مكاتب مختلف اقتصاد را به عنوان زير بنا قرار دادند كه در انديشه كمونيست اين نظريه مورد تأييد قرار گرفت‌ و برخي مثل انديشمندان ليبراليسم واقع فرهنگ را به عنوان زير بنا قرار دادند. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين‌كه در انديشه اسلامي، فرهنگ به عنوان زير‌بناي توسعه قرار گرفته شده است، خاطر‌نشان كرد: البته در انديشه اسلامي، فرهنگ يك جزيره جدا از صنعت، سياست، ‌مسائل اجتماعي و … محسوب نمي‌شود. بلكه فرهنگ روحي است كه در كالبد عرصه‌هاي مختلف جامعه دميده مي‌شود و در هر كدام از عرصه‌ها مختلف جاي خودش را دارد.نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس انديشه اسلامي و انديشه‌اي بر مبناي آن انقلاب اسلامي رخ داد، بايد در اصلاح اعتقادات و تفكرات و باورهاي جامعه كه معطوف به امر توسعه است، مبادرت كنيم و بر اساس انديشه‌هاي فرهنگي كه از انديشه‌هاي اسلامي و ملي نشأت گرفته است در الگو‌سازي موضوع توسعه تلاش كنيم. وي با تأكيد بر اين‌كه نظريه‌پردازي در كشور ما در حد صفر است افزود: ما به شدت در حوزه تئوري‌هاي علوم انساني مشكل داريم‌. در هر كجاي جهان اگر پيشرفتي صورت مي‌گيرد همه چيز از نظريه‌پردازي، ايدئولوژي و كانون‌هاي فكري‌ شروع مي‌شود‌. ما نيز بايد اجازه دهيم عقل‌ها، ذهن‌ها و انديشمندان مختلف نظرات خود را ارائه ‌دهند و از ميان اين نظرات، ايده‌هاي مطلوب‌تر‌ و بهتر مورد تأييد قرار مي‌گيرند.حسيني افزود: نهايتا در يك جمع‌بندي كه از سوي كارشناسان و نظريه‌پردازان عرصه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد اين ارزش‌ها شناسايي و‌ نقد شود و از دل آن‌ها نظرياتي كه متناسب با انديشه اسلامي و ايراني متناسب با برنامه‌هاي فرادستي مثل چشم‌انداز 20 و برنامه‌هاي توسعه است بيرون آيد.عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره بر اين‌كه هيچ پيشرفت و رويدادي صورت نمي‌گيرد مگر اين‌كه برنامه‌اي در پي آن باشد، تصريح كرد: ‌اگر كاري بدون برنامه‌ريزي انجام شد قطعاً يك اقدام ناصحيح، غيرمنطقي، ناصواب است. در حال حاضر در كشور ما زير‌بنا و ساختار وجود دارد اما ريز‌موضوعات تنظيم و مشخص نيست و در نهايت نتيجه‌اي از دل آن بيرون نمي‌آيد./ انتهاي پيام