دسته‌ها
اخبار

تقلید از الگوهای توسعه غربی تجربه کامیابی نیست

دبیر همایش ملی ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گفت: تقلید از الگوهای توسعه کشورهای غربی برای اداره کشورها به خصوص برای ما تجربه کامیابی نبود که دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و حتی جغرافیایی کشورهاست.عطا‌الله رفیعی در خصوص الگوهای پیشرفت اسلامی ـ ایرانی گفت: تجربه کشور ما و سایر کشورهایی که در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارند نشان داده که تقلید از الگوهای توسعه کشورهای غربی برای اداره کشورها به‌خصوص برای ما تجربه کامیابی نبود که دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و حتی جغرافیایی کشورهاست که با یکدیگر متفاوت است و که بر اساس این تفاوت‌ها نیز شرایط متفاوتی را برای زندگی انتخاب کرده‌اند و با زندگی در غرب که موطن الگوهای توسعه رایج است تفاوت‌های اساسی دارند.وی ادامه داد: ما برای زندگی تفسیر دیگری داریم در واقع این تفاوت اساسی به دلیل توجه به جنبه مادی زندگی و لذت طلبی و منحصر در ابعاد مادی زندگی است. دبیر همایش ملی ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تصریح کرد: فلسفه متفاوت زندگی در غرب با جامعه ما می‌تواند دلیل کافی برای عدم پذیرش الگوهای توسعه و پیشرفت از سوی ما باشد زیرا ما در زندگی خود تعالی معنوی و ارزش‌های انسانی و نگاه بسیار بلند مدت به این مفاهیم داریم که باید در برنامه‌های و الگوهای پیشرفت مد نظر داشته باشیم، بنابراین برنامه و اهداف دیگری را برای زندگی انتخاب و بر می‌گزینیم زیرا اهداف دیگری را با توجه به این مبانی در نظر داریم.رفیعی تأکید کرد: قطعا هدف ما در زندگی فقط لذت بردن از زندگی با تمام ابعاد آن نیست در واقع اهداف انسانی‌تر و الهی برای تعالی همه حقیقت وجودی انسان داریم.وی با ذکر این نکته که در غرب انسان محدود و منحصر شده با ابعاد مادی است بیان داشت: به نظر می‌رسد یک انسان ناقص با نیازهای ناقص، مبنا و الگوی غرب است، انسانی که ابعاد وسیعی از وجود او حذف شده و به قسمت کوچکی از وجود گسترده وی توجه می‌شود.دکتر رفیعی در ادامه اظهار داشت: بعد مادی زندگی انسان او را فلج می‌کند و در حال حاضر در غرب با یک انسان ناقص روحی روبرو هستیم که ابعاد متعالی و معنوی را از وی حذف کرده‌اند و هنگامی که این برنامه‌ها در زندگی به کار گرفته می‌شود خود به خود انسان را به گونه‌ای می‌سازد که این برنامه‌ها تعیین کرده‌اند در حالی که ما فکر می‌کنیم که کاری به کار ما نداشته و بی‌تأثیرند در حالی‌که این گونه نیست.وی ابراز داشت: کشورهایی مثل ما، مثل ما تصمیم گرفتند، به عنوان مثال کشورهای آسیای جنوب شرقی به این فکر افتادند که برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و اتفاقا در این مسیر نیز موفق بوده‌اند به‌طوری‌که اکنون مالزی کشوری پیشرفته است که بر اساس الگوهای غربی الگویی بومی که منطبق بر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور خود بود را طراحی کرد که موفق نیز بوده‌اند./ انتهاي پيام