دسته‌ها
اخبار

ترقی:الگوی پیشرفت باید مطابق فرآیند انقلاب اسلامی باشد

عضو ارشد و معاون امور بين‌الملل حزب مؤتلفه اسلامي گفت: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد در قالب فرآيندي باشد كه مقام معظم رهبري و حضرت امام‌»ره» ترسيم كردند در واقع انقلاب اسلامي در حال حاضر از مرحله تثبيت نظام عبور كرده و در مرحله تشكيل دولت اسلامي قرار دارد و به دنبال تشكيل دولت اسلامي بايد جامعه اسلامي نمونه را نيز تشكيل دهيم و در مرحله نهايي درصدد جهاني كردن اين الگو را فراهم كنيم.
حميد رضا ترقي در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تصريح كرد: الگويي كه ما براي توسعه و پيشرفت كشور در نظر مي‌گيريم بايد الگويي باشد كه كشور را به اين فرآيند برساند و اين الگو نيازهاي بشر را در هر زمينه‌اي فراهم كند.
ترقي تاكيد كرد: در درجه اول تطبيق اين الگو با فرآيند انقلاب اسلامي بايد مورد توجه قرار بگيرد، سپس همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در چشم انداز 20 ساله كشور و در نوع رهنمودهايشان به اين مساله تاكيد كردند، بايد از پيشرفت‌هاي مثبت دنيا استفاده و نكات منفي ضد اهداف عاليه اسلامي را كنار گذاشته و سعي كنيم كه هدف از پيشرفت و توسعه هدفي باشد كه خداوند براي كمال انسان و رشد جامعه بشري تعيين كرده است، باشد و نيز به اهدافي كه در جوامع ليبرال دموكرات به آنها تكيه مي شود توجه نداشت و از آنها الگو برداري نكنيم.
معاون امور بين الملل حزب مؤتلفه در ادامه افزود: موضوع و نكته بعدي كه بايد در اين الگو به آن توجه شود بيشتر جنبه تاكيدي دارد و در متن اسلام به ان توجه شده اين است كه عدالت در تمام شئون جامعه اسلامي است كه بايد جوهره اصلي برنامه توسعه اسلامي بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد و اين نكته را مورد توجه قرار دهد كه نهضت همه انبيا الهي و نيز سيره نبي مكرم اسلام و نيز ائمه اطهار بوده بتواند اين موضوع را محقق كند./ انتهاي پيام