دسته‌ها
اخبار

تدوین الگوی پیشرفت باید از کشمکش‌های سیاسی دور باشد

عضو خبرگان رهبری گفت: در مسیر پیشرفت و برای تدوین یک الگوی متناسب برای این مسئله نباید کشمکش‌های سیاسی را وارد این مسئله مهم که حیات کشور به آن وابسته است کنیم زیرا سبب از بین رفتن سرمایه و اتلاف وقت می‌شود، باید در تدوین این مسئله از افراط و تفریط به شدت پرهیز کرد.آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی با تأکید بر این مسئله که ارائه یک الگوی اسلامی و ایرانی برای پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری که همواره بیان کردند یک رهنمود نیست بلکه یک فرمان از سوی ایشان است گفت: باید به این فرمان توجه ویژه شده و منشأ پیشرفت همه جانبه و عمیق در همه ابعاد با رنگ معنویت و اخلاق و تمدن باشد.وی درادامه گفت: انقلاب اسلامی متعلق به بشریت است بنابراین از این انقلاب انتظارات ویژه‌ای وجود دارد، ما درصدد صدور آن به جهان هستیم زیرا اهداف انقلاب اسلامی ما جهانی و برای همه بشریت است، بنابراین کارشناسان باید به درستی معنا و مفهوم پیشرفت را تبیین کرده و مؤلفه‌ها و همه ابعاد آن را در همه زمینه‌ها را مشخص کنند زیرا پیشرفت باید در همه ابعاد و همه جانبه باشد اما باید توجه داشته داشت که این پیشرفت همه جانبه چگونه که دارای رنگ اسلامی و ایرانی باشد.عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: کارشناسان و نظریه پردازان ما باید موضوع پیشرفت بر اساس مدل والگوی اسلامی و ایرانی را به صورت علمی و اصولی بررسی کنند که پیشرفت متناسب اسلامی و ایرانی چگونه است؟ و این چیزی نیست که در غرب وجود داشته باشد و یا از جایی بتوان آن را استخراج کرد زیرا این موضوع جدیدی است.هاشم‌زاده هریسی بیان داشت: پس از بررسی علمی و فنی موضوع پیشرفت، باید برای اجرا نیز برنامه‌ای تدوین شود و سپس این برنامه‌ریزی تبدیل به برنامه و سیاست در کشور شده و برای اجرا شدن در قالب برنامه‌های بلند مدت چند ساله آماده شود.عضو خبرگان رهبری در ادامه با ذکر این مطلب که برای رسیدن به یک الگوی پیشرفت متناسب باید چند مرحله را در نظر بگیریم افزود: غفلت و یا وجود اشتباه در مبانی می‌تواند ما از آنچه درنظر داریم دور کند و از آنچه دیگران نیز دارند غافل می‌مانیم در نتیجه برای رسیدن به پیشرفتی که مد نظر رهبری است باید با سرعت و قاطعیت بیشتری پیش برویم زیرا دنیا با سرعت در حال پیشروی است و ما از آن عقب می‌مانیم.این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: برای جهانی شدن اسلام و انقلاب اسلامی باید از طریق ارائه افکار واختراعات و خدمات جدید با شعارهای بشردوستانه و زیبا و انسان دوستانه استفاده کنیم در واقع آنچه به عنوان پیشرفت از غرب دریافت کرده‌ایم بر اساس اصول اعتقادی و نیز فرهنگ ما نیست و به ناچار پذیرفته‌ایم زیرا هر آنچه که داریم بر اساس معنویت است، بنابراین برای تغییر آنچه از سر ناچاری پذیرفته‌ایم باید با اخلاق پیش برویم،ب ه طورکلی اسلام با ایمان مردم و ایمان با فطرت مردم سرو کار دارد بنابراین باید این تغییرات باید بر اساس این موارد باشد.وی اظهار داشت: چند مسئله را در خصوص یک الگوی متناسب بومی و اسلامی باید در نظر بگیریم، اینکه باید این موضوع طبقه شده و آموزش داده شود، نبایددر مورد آن شعاری رفتار شود و در نهایت پس از تدوین حتما با ساز و کارهایی قطعا اجرایی شود، در واقع سخنان رهبری همانطور که در بالا گفته شد یک فرمان تلقی و به آن عمل شود.هاشم زاده هریسی گفت: پیشرفت یک موهبت الهی است و به قوم و یا کشور خاصی تعلق ندارد بنابراین باید همه از آن استفاده کنند، البته باید در این زمینه مسلمانان و ایرانیان از دیگران پیشی می‌گرفتند و آن استفاده می‌کردند و سایرین از دانش ما بهره می‌بردند که متأسفانه ما کوتاهی کردیم.وی تأکید کرد: نباید آنچه در غرب وجود دارد را تخطئه کنیم باید از این پیشرفت های علمی استفاده کنیم، البته آنچه در آن سوی دنیا وجود دارد با ابتذال آمیخته است اما ما آن را بدون ابتذال و متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی خود استفاده کنیم در واقع ما درصدد رفع ناهنجاری‌های پیشرفت‌های غرب هستیم پس نباید اصل آن انکار شود، بلکه بدون این مسائل از آن استفاده کنیم.عضو خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: یکی از مسائل مورد نظر در مسیر پیشرفت و تدوین الگوی متناسب برای این مسئله نباید کشمکش های سیاسی را وارد این مسئله مهم که حیات کشور به آن وابسته است کنیم زیرا سبب از بین رفتن سرمایه و اتلاف وقت می شود، باید در تدوین این مساله از افراط و تفریط به شدت پرهیز کرده و استفاده از تجربه و پیشرفت دیگران را مذموم بدانیم و با این بیان که سبب وابستگی میشود از پیشرفت کشور جلوگیری کنیم و یا کاملا هر آنچه از غرب وارد می‌شود را بپذیریم در واقع بر اساس فرمان مقام معظم رهبری باید این پیشرفت با یک الگوی اسلامی و ایرانی و متناسب استفاده شود./ انتهاي پيام