دسته‌ها
اخبار

بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تأسیس می شود

بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تأسیس می شود بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برای تحقق کامل انتظارات رهبر معظم انقلاب با همکاری پژوهشگران مستعد و جوان حوزه و دانشگاه تاسیس می شود.با توجه به استقبال پژوهشگران مستعد و جوان حوزه و دانشگاه از همایش ملی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نیز لزوم ضرورت استمرار این حرکت تا تحقق کامل انتظارات رهبر معظم انقلاب بنیاد پژوهش‌های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تأسیس می شود. شورای سیاست گذاری همایش ضمن بحث و بررسی درباره ضرورت ها و نحوه پیشبرد این حرکت، طرح راه اندازی “بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت” را تصویب نمود. در این بنیاد بیش از سی مرکز علمی- تحقیقی برجسته کشور عضویت خواهند داشت و چهار هدف اصلی مد نظر خواهد بود : شناسایی نیروهای صاحب نظر و خبره در این عرصه، طراحی و اجرای هدفمند پژوهش های مرتبط با الگوی بومی توسعه و برگزاری مستمر همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تدوین و پیشنهاد پیش نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به مراجع ذی ربط و همچنین کمک کارشناسی به دولت در زمینه اجرایی شدن الگو./ انتهای پیام