دسته‌ها
اخبار

باید کسانی را که برای پیشرفت فقط نسخه‌های غربی می‌پیچند، توجیه کرد

دبير كل انجمن اسلامي دانشجويان با تأكيد بر اين موضوع كه براي ارائه يك الگوي مناسب و متناسب با فرهنگ و جامعه اسلامي ايراني بايد بازمانده‌هاي تفكرات غربي را از بين ببريم، اظهار داشت: كساني كه فكر مي‌كنند فقط مدل‌هاي غربي براي توسعه و پيشرفت مناسب است را بايد توجيه كنيم.
عليرضا آراني‌نژاد با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري كه نيازمند تحول در همه زمينه‌ها در كشور هستيم، گفت: بدون شك براي تحقق اين مهم به يك الگوي پيشرفت براي توسعه و پيشرفت نيازمنديم تا با توجه به اين الگو بتوانيم با گام‌هاي بلندتري در اين مسير حركت كنيم.
وي تأكيد كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بعضي از زمينه‌ها پيشرفت‌هايي را داشتيم اما به صورت مقطعي بود كه پس از گذشت چند سال در اين زمينه‌ها با مشكل مواجه شديم اما در زمينه‌هايي كه با مهندسي و برنامه‌ريزي پيش رفتيم روز به روز در آن زمينه با توفيقات بيش‌تري رو به رو شديم.
دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد: يكي از دلايلي كه مي‌تواند ناكارآمدي غرب را هر چه بيشتر براي جامعه ما مشخص كند نتيجه‌اي است كه اجراي اين الگو در كشورهايي مانند عراق و نيز كشورهاي آفريقايي در حال مشاهده است كه از طريق به استعمار كشيدن اين كشورها اين مدل‌ها پياده مي‌شود.
وي گفت: براي پيشرفت غرب مي‌توان دو جنبه منفي و مثبت در نظر گرفت، جنبه‌هاي مثبت مي‌تواند ابتكار و توسعه باشد و از جنبه‌هاي منفي نيز مي‌توان از افزايش رنج انسان، استعمار و انسان‌محوري بدون اخلاق در جهت افزايش ثروت و قدرت براي گروه محدود نام برد.
وي گفت: با نگاهي به غرب با ممانعت از سوي آن‌ها براي ورود غير غربي‌ها به باشگاه علمي آنها مواجه مي‌شويم كه در اين زمينه همواره درصدد به استعمار كشاندن كشورهاي ديگرند تا براي هميشه ملت‌ها را نيازمند خود داشته باشند.
آراني‌نژاد ابراز داشت: بايد اين انديشه خطرناك و نادرست را كه توسعه و پيشرفت با غربي شدن برابر است را از بين ببريم و تنها كشورهايي به اين انديشه غلبه پيدا مي‌كنند كه به خود باوري رسيده باشند و از ظرفيت‌هاي علمي و بومي خود با سخت كوشي استفاده كرده باشند.
وي در پايان بيان كرد: پس از انقلاب اسلامي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در همه زمينه‌ها داشته‌ايم اما ادامه اين پيشرفت بايد مهندسي و بر اساس يك الگوي اسلامي ـ ايراني محقق شود.
الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت در صدد اجراي عدالت و اخلاق‌محور است.
براساس رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري بايد الگوي‌هاي غربي را به الگوهاي اسلامي ـ ايراني تبديل شود و در اين مسير نبايد تحت تأثير تبليغات دشمن قرار بگيريم./ انتهاي پيام