دسته‌ها
اخبار

باید در نظام ارزشیابی مدیران اجرایی تحول صورت گیرد

حسن بنيانيان گفت: ارزيابي‌هاي ما ارزيابي‌هاي سياسي و عوامانه است و ما قبل از اين كه به دنبال تدوين و طراحي يك الگو باشيم، نيازمند يك همايش در خصوص «تحول در نظام ارزشيابي از مديران اجرايي» هستيم. هم مديران، هم اساتيد حوزه و دانشگاه مورد نقد قرار دارند ولي براي اين‌كه اين نقدها خودش را نشان دهد بايد يك نهاد ارزشيابي وجود داشته باشد.مدیر سابق حوزه هنری کشور در گفت‌و‌گو با ستاد خبري همايش ملي “‌الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” در خصوص شرايط تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت گفت‌: در حال حاضر يك شكاف جدي بين مديران اجرايي، صاحب‌نظران حوزه و ‌دانشگاه وجود دارد. اين 3 وجه هنوز به فهم مشتركي از مسائل جامعه نرسيده‌اند.وي افزود: حوزه و دانشگاه نقدهاي جدي نسبت به هم دارند و مديران هم احساسشان اين است كه اساتيد دانشگاه نمي‌توانند مشكلات زيادي را حل كنند و حرف‌هايي كه از حوزه بيرون مي‌آيد كلي است و نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. اين بحث‌ها در حوزه‌هاي علوم انساني بيش‌تر ديده مي‌شود. اين احساس مديران اجرايي باعث مي‌شود معمولا در كشور ما تحقيقات پا نگيرد.وي با تأكيد بر اين‌كه‌ ما به اشتباه فكر مي‌كنيم با پول گذاشتن در حوزه پژوهش‌ها، تحقيق پا مي‌گيرد خاطر‌نشان كرد: بخشي از تحقيقاتي كه انجام مي‌گيرد نه براي درخواست مدير اجرايي، بلكه به درخواست معاون تحقيقاتي است تا فضايي براي كار تحقيقاتي فراهم شود و چون ‌شروع مسئله براساس خواست مديران اجرايي نيست تحقيقات به نتيجه نهايي نمي‌رسد.بنيانيان با اشاره بر اين‌كه اين شرايط متوسط جامعه است اما كم و بيش مديران مستثني از اين مسئله هم وجود دارند، تصريح كرد: برگزاري چنين همايش‌هايي به توليد مطلب، برخورد انديشه‌ها و توسعه ديدگاه‌ها كمك مي‌كند. اما اگر اين همايش حاصلي نداشته باشند بي‌ثمر خواهد بود. اگر يك وزير هر روز، وقت و بي‌وقت بر سر پروژه‌ها حاضر شد رسانه‌ها او را به عنوان يك آدم پرتلاش و مدير خيلي فعال معرفي مي‌كنند. در حال حاضر به سمت شرايطي پيش مي‌رويم كه مديران اجرايي ما فكر مي‌كنند تفكر خودشان را عرضه كنند و ديگران هم نقد كنند.وي افزود: البته اين مسئله هم وجود دارد كه مديران مي‌گويند مگر چند استاد دانشگاه داريم كه بتوانند كمك كنند؟ در نهايت ما به يك دور بسته مي‌رسيم. بنابراين براي شكستن اين دور بسته ‌در كنار نهاد رهبري نياز به جمعي از آدم‌هاي متفكر، با دانش‌ و با تجربه داريم كه دور هم جمع شوند و شروع به نقد نقد عالمانه از دولت، از تك تك وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند.وي با تأكيد بر اين‌كه اين نقد بايد بر اين اساس باشد كه سياست‌هاي عيني چقدر در راستاي حركت به سوي رسيدن به الگوي اسلامي ـ ايراني است، خاطر‌نشان كرد: به اين عملكردها بدون اين‌كه رسانه‌اي شود بايد نمره داده شود تا به اين نتيجه برسيم كه با توجه به اين معيارها، سياست‌هاي آن سازمان و يا وزارتخانه ‌در جهت منفي بوده است يا مثبت.بنيانيان افزود: اگر اين نقد عالمانه محرمانه صورت گيرد خود مسئولان به اين نتيجه مي‌رسند كه از خود نقادان در خصوص نقاط ضعف و نحوه رفع آن‌ها كمك بخواهند در نهايت تقاضا براي استفاده از دانش نخبگان جامعه ايجاد مي‌شود‌. اين در حالي است كه در حال حاضر به ميزاني كه دانش در كشور توليد مي‌شود به همين ميزان تقاضا وجود ندارد. به همين دليل ما يكي از كشورهايي هستيم كه بيش‌ترين فرار مغزها را در كشور داريم.مدير سابق حوزه هنري با اشاره به اين كه ما هر سال دانشگاه‌ها را توسعه مي‌بخشيم و از پول نفتمان براي ترتيبت دانشجو استفاده مي‌كنيم اما مديران در اجرا، علم طلب نيستند، خاطرنشان كرد: نهادهاي ارزشيابي موجود جريان پول را ارزيابي و حساب‌كشي مي‌كنند البته ارزشيابي‌هاي متفرق نيز وجود دارد يعني مسئولان بلند مرتبه نظام نقد درستي را وارد مي‌كنند و ديگران هم آن را مي‌پذيرند و برمبناي آن حركت مي‌كنند ‌اما اين نقد‌ها اگر در قالب يك ساز و كار درست و از سوي كارشناساني باشد كه دائما در حال رصد تحولات اجتماعي و سياسي اند توسعه پيدا كنند نتيجه‌بخش خواهد بود.وي با اشاره به اين‌كه جامعه‌اي كه مي‌خواهد به «الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت» دست يابد بايد جايي را براي ارزيابي تحولات كيفي داشته باشد، خاطر‌نشان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد متعاقباً يكسري اتفاقات خوب به دنبال خود دارد مثل اين كه دانشگاه متوجه مي‌شود بدون حضور انديشمندان حوزوي نمي‌تواند الگو توليد كند و از سوي ديگر حوزوي‌ها هم متوجه مي‌شوند كه بدون بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دانشگاه نمي‌توان حرف جديدي زد. در اين بين مديران اجرايي به اين نتيجه مي‌رسند‌ بدون استفاده از حوزه و دانشگاه نمي‌توانند تصميم درست ‌بگيرند. وي تأكيد كرد:‌ با ايجاد چنين نظام ارزشيابي حوزه و دانشگاه متوجه مي‌شوند بايد از مديران باسواد اجرايي درخواست كنند كه هفته‌اي 6 ساعت تدريس كنيد تا فضا براي بيان مسائل روز جامعه باز شود. چرا كه در حال حاضر خيلي بسياري از دانشجويان ارشد و دكتراي ما دنبال مسئله هستند در حالي كه هزاران مسئله در اجرا وجود دارد كه مديران اجرايي به عنوان تجارب مي‌توانند به دانشجويان ارائه كنند اما متأسفانه برگزاري چنين همايش‌هايي و عدم حضور هيچ مدير اجرايي اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه هيچ احساس نيازي وجود ندارد در حالي كه بايد تمام وزرا و معاونان وزرا بايد حضور پيدا كنند و گوش دهند چرا احساس نياز نيست؟ چون مديران اجرايي‌ با پول نفت 4 كار اجرايي مي‌كنند و آن تبليغ مي‌شود اما اين عملكرد كندي در حركت جامعه را به دنبال دارد./انتهاي پيام