دسته‌ها
اخبار

انرژی اتمی نمونه کاربردی الگوی بومی و اسلامی است

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: هنگامی که مقام معظم رهبری بر بومی بودن الگوی توسعه تأکید دارند یعنی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های داخلی و نیز پیوند دانشگاه با صنعت برای قطع وابستگی کامل تأکید می‌کنند و نمونه آن در انرژی اتمی به خوبی این پیوند ونیز کاربرد الگوی بومی مشخص شد.دکتر خسرو نصیرزاده در گفت‌وگویی با تأکید بر این نکته که رشد و توسعه در مسیر پیشرفت باید با یکدیگر و در کنار هم اتفاق بیفتد گفت: وقتی یک کشور درصدد افزایش شاخص‌های توسعه در داخل است باید شاخص‌های رشد را نیز در کنار آن افزایش دهند.وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران در کنار رشد و توسعه یک پدیده جدید در جهان و به عنوان ام‌القرای اسلامی در قرن 21 است که در واقع به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی شناخته می‌شود.نصیرزاده عنوان داشت: وقتی مقام معظم رهبری بر این مسئله که باید این الگوهای پیشرفت در کشور بومی و اسلامی باشد تأکید می‌کنند به نظر می‌رسد تأکید ایشان بر این مسئله است که انقلاب اسلامی به عنوان یک مدل و نمونه موفق پیشرفت در سطح جهان در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه باشد در همین راستا در سیاست‌های کلی که برای برنامه پنجم توسعه کشور توسط مقام معظم رهبری تدوین شده است ایشان بر افزایش رشد فن‌آوری و نیز طرح جامع علمی کشور و نیز ایجاد نظامات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سطح سیاست خارجی تأکید دارند با مشارکت اولویت کشورهای اسلامی. این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: جمهوری اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک، ژئوپلتیک و نیز ژئواستراتژیک تنها کشوری است که 15 همسایه آبی و خاکی دارد و از کریدوری کم هزینه برای انتقال انرژی به سراسر جهان برخوردار است وهمچنین ایران مترو پل انرژی در خاورمیانه و جهان است و با بیش از 100 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و دومین ذخایر جهان یک مرکز و اقتصادی ایران به ما این امکان را می‌دهد که با تکیه براین گزینه‌های عظیم بتوانیم در ارائه الگوی توسعه جدید گوی سبقت را از سایر کشورهای جهان برباییم. نصیرزاده در ادامه افزود: اینکه در زمینه رسیدن به جایگاهی که باید، موفق بوده یا نبوده‌ایم بیانات مقام معظم رهبری این مسئله را مشخص می‌کند که ایشان در این زمینه از مدیران و کارشناسان کشور انتظارات بیشتری دارند.این استاد دانشگاه تأکید کرد: انتخاب امسال به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف این است که انتظارت رهبری از متخصصین ذیربط و بنگاه‌های اقتصادی و نیز فعالان در این زمینه ببیشتر از این است، باید در مسیر توسعه تولید ناخالص داخلی و ملی را در سطح منطقه نیز افزایش دهیم.کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در سند چشم انداز 20 ساله نرخ رشد 8 درصد برای کشور پیش بینی شده و این در نتیجه تلاش دانشگاهیان و متخصصین باید باشد و هنگامی که مقام معظم رهبری بر بومی بودن الگوی توسعه تأکید دارند یعنی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های داخلی و نیز پیوند دانشگاه با صنعت برای قطع وابستگی کامل تأکید می‌کنند و نمونه آن در انرژی اتمی به خوبی این پیوند و به کاربرد الگوی بومی مشخص شد.وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای اسلامی نیازمند خدمات مهندسی ما به دلیل لحاظ شدن دین و اخلاق در همه بخش‌ها هستند و با وجودی که در حال حاضر در تحریم هستیم اما با یک همت و نیز اتکا به آنچه در داخل داریم توانستیم در زمره کشورهایی موفق در بسیاری از زمینه باشیم./انتهاي پيام