دسته‌ها
اخبار

الگوی پیشرفت باید با مختصات تاریخی و شیعی مردم همخوانی داشته باشد

استاد دانشگاه تهران گفت: باید به دنبال ابداع الگو و شیوه‌ای برای توسعه‌ کشور باشیم که با مختصات و ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان از یک سو و از سوی دیگر با اعتقادات مذهبی و اسلامی و شیعی مردم ایران نیز همخوانی داشته باشد.به گزارش ستاد خبری، صادق زیبا‌کلام افزود: در 31 سال گذشته که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بسیاری از دانشگاهیان و برنامه‌ریزان و کارشناسان حکومتی ما از الگویی به نام الگوی‌ توسعه ایرانی و اسلامی صحبت کرده‌اند اما روی دیگر سکه این است که باید به دنبال الگویی برای پیشرفت کلان اقتصادی، سیاسی در تمام ابعاد باشیم. وي افزود: الگوی دیگری که برای توسعه وجود دارد الگوی سرمایه‌داری است که به درد ما نمی‌خورد زیرا با مختصات اسلامي ايراني ما مطابقت ندارد و اکنون نزدیک 31 سال این موضوع مطرح می‌شود و کسانی که طرفدار این نظریه هستند، قدرت و ثروت و امکانات را در دست داشتند اما تاکنون نتوانستند یک سطر و یا صفحه برای توضیح این مسئله تولید کنند و این الگوی اسلامی و ایرانی را تبیین كنند.زیباکلام تصریح کرد: آن‌چه به عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی مطرح می‌شود در حد یک شعار است که از دور بسیار زیباست، در دنیا فقط یک الگو برای توسعه وجود دارد و آن الگوی توسعه “آدام اسمیت” است که اجرای آن در آمریکا، ترکیه و کره جنوبی و هند و مالزی نیز موفق بوده است.وی اظهار داشت: از طرح الگوی اسلامي و ايراني پیشرفت به جز شعار ‌بیرون نیامده است زیرا اقتصاد باید یا دولتی و یا خصوصی باشد زیرا اقتصادی که نه دولتی و نه خصوصی باشد که اشکالات هیچ کدام را نیز‌ نداشته باشد وجود ندارد، در عمل نیز تنها ادبیاتی که برای این اقتصاد تولید شده عبارت است از این که اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی چه ایراداتی دارد و زمانی که به اقتصاد اسلامی می‌رسد کتاب برای ادامه آن ادبیات بسته می‌شود.این استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: اقتصاد یا باید دولتی باشد که نتیجه آن ایران با شکست و فساد اقتصادی است و یا خصوصی که نمونه آن چین، ترکیه و مالزی است شرایط کنونی که باید مقایسه کرد و در این مقایسه به این نتیجه می‌رسیم که که چیزی به عنوان الگوی اسلامی و ایرانی برای پیشرفت وجود ندارد./انتهاي پيام