دسته‌ها
اخبار

استفاده از تجارب غربی‌ها در تدوین الگو تنها با گذر از فیلترهای اسلامی امکان‌پذیر است

رئيس مركز مطالعات راهبردي شواي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر اينكه ما مي‌توانيم از الگوها وتجارب غربي‌ها در تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بهره ببريم خاطر نشان كرد: تجارب غربي‌ها مي‌تواند با گذراندن از فيلتر اسلام و آنچه كه خداوند براي ما قرار داده مورد استفاده قرار بگيرد اما تبعيت محض از آنها امكان پذير نيست.دكتر احمد فضائلي در گفت و گو با ستاد خبري همايش ملي” الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت” با اشاره بر اينكه غربي‌ها اولين كساني بودند كه نگاهي حساب شده به توسعه و پيشرفت داشتند افزود: غربي‌ها متناسب با خواست‌ها، اهداف بلند‌مدت و ميان‌مدت خودشان در هر موضوعي به ترسيم نقشه هدف، نقشه راه، تبيين مدل‌ها و الگوهاي متناسب مي‌پرداختند تا براساس آن حركت خود را تنظيم كنند. رئيس مركز مطالعات راهبردي شواي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: جميع اهدافي كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و… در فرهنگ غرب وجود دارد براي خودش الگويي مجزا و مختص به خود دارد اما همه اين موضوعات با توجه به داشتن الگوي مجزا از يك فلسفه كلان هماهنگ كه تأمين كننده اهداف ملي است تبعيت مي‌كنند. مثل حكومت قانون، فردگرايي، حاكميت سود، دموكراسي با تفسير ويژه خودشان و… تمام اينها زير بناهاي قبول شده اي در فرهنگ غرب است كه در نهايت يك الگوي واحد را شكل مي‌دهد. وي با تأكيد بر اينكه سقف پرواز و انتهاي نگاه حاكم، عامل پذيرفته شدن الگو است تصريح كرد: اگر به جهان غرب برويم مي‌بينيم الگوهاي توسعه بسيار شبيه به هم در اكثر كشورها حاكم است اما با اين وجود هيچ كشوري الگوي توسعه‌اش با كشور ديگر يكي نيست و هر كدام از كشورها متناسب با توانمندي‌ها، امكانات، نقاط قوت، امتيازات جغرافيايي و بومي و…. از الگو توسعه و پيشرفت مختص به خودشان استفاده مي‌كنند. بنابراين حتي اگر هيچ گونه مطلب اختلافي بين فلسفه‌هاي زير بنايي حاكم بر غرب نبينم، عاقلانه و كارشناسانه اين است كه هر كشوري متناسب با خصوصيات و توانمندي‌ها خودش براي توسعه، الگو سازي كند.فضائلي با اشاره بر اينكه بايد مسائل ملي و فرهنگي در تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني در اولويت قرار داشته باشد خاطر نشان كرد: اين كمترين مقدار و حداقل نگاه علمي و عاقلانه براي يك الگوي پيشرفت و توسعه است اما مطلب بدين جا تمام نمي‌شود چرا كه سقف پرواز و نگاه غربي‌ها در مدل‌هاي توسعه اصلاح دنيا با همان محدوديت‌هايي است كه در دنيا وجود دارد. يعني تلاش آنها براي زندگي بهتر در اين دنيا. اولين تفاوت فلسفه حياتمان با آن‌ها در همين جا ايجاد مي‌شود چرا كه ما بواسطه انقلاب و اسلام، دنيا را براي آسمان مي‌خواهيم و هدف نهايي در نگاه ما وصل شدن به زندگي باقي و حيات جاودانه تعريف مي شود. رئيس مركز مطالعات راهبردي شواي عالي انقلاب فرهنگي افزود: بنابراين با توجه به اين فلسفه حيات، تبعيت مستقيم و چشم بسته از الگوهاي غربي توسعه نمي‌تواند پاسخگوي اهداف ما باشد. چرا كه از سويي تفاوت ذاتي بين اين نگاه‌ها وجود دارد و از سوي ديگر زير بناي فلسفي و فرهنگي قوي و غني ما خود هادي و سرچشمه حيات است. بنابراين با اين تفاوت‌هاي ساختاري و ذاتي موجود راهي باقي نمي‌ماند جز تدوين يك الگو توسعه متناسب با فرهنگ بومي و اسلامي.وي خاطر نشان كرد: الگوي ما در چشم انداز 20 ساله كشور به نوعي ترسيم شده است كه حدود 25 ماده فرهنگي در آن وجود دارد كه چنين نگاهي را در چشم اندازهاي قبلي نداشته ايم. اينها برتري‌ها، خواست‌ها، قله‌هاي مطلوب و نگاه ما به توسعه است كه اين قله‌هاي مطلوب بايستي در الگوي توسعه و پيشرفت قابليت دسترسي و دستيابي به خودشان را پيدا كنند. بنابراين الگوي توسعه‌اي پذيرفته است كه بتواند به تحقق اين اهداف كه در چشم‌انداز ما بصورت يك واقعيت دست يافتني تعريف شده كمك كند در غير اينصورت آن الگو مطلوب ما نخواهد بود./انتهاي پيام