دسته‌ها
اخبار

تحقق ارائه الگوی متناسب با پیشرفت سبب یک تحول اساسی می‌شود

رئيس اتاق بازرگاني تهران:يحيي آل‌اسحاق در گفت و گويي با تشريح آنچه براي يك الگوي اسلامي ـ ايراني در راستاي پيشرفت در كشور مورد نياز است گفت: اگر اين مسئله يعني ارائه يك الگو متناسب در كشور براي پيشرفت محقق شود بايد منتظر يك تحول اساسي باشيم، اگرچه در اين 30 سال گذشته مسائل مختلفي از سوي مسئولين و صاحب‌نظران در اين خصوص مطرح و يا سمينارهايي برگزار شده است اما به دليل شرايط و اقتضائات مختلف اين مسئله به عنوان يك موضوع محوري در صحنه عملي، عملياتي نشده است.وي سپس تاكيد كرد: هنگامي كه در سازمان برنامه و بودجه ايران 1404 برنامه‌ريزي و محورهاي آن مشخص و تدوين مي‌شد در رابطه با مدل و الگوي برنامه‌ريزي اسلامي ـ ايراني براي پيشرفت مطالبي نيز مطرح شد. آل‌اسحاق در ادامه توضيح داد: مقام معظم رهبري در اين خصوص مطالبي را به صور ت اجمالي بيان مي‌كردند اما اخيرا رهنمودهاي ايشان به دليل اهميت موضوع به صورت جزوه‌هايي منتشر پيگيري مي‌شود. رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: قبل از اينكه در خصوص مدل و الگوي برنامه صحبت كنيم بايد بر اصول حاكم بر اين الگو حرف بزنيم زيرا الگو يك ابزار و روش است، يعني چنانچه در خصوص ابزار به توافق برسيم مي‌توانيم به راحتي الگوي متناسب با آن را نيز انتخاب كنيم.وي عنوان كرد: در رابطه با الگو باز هم اگر فرمايشات مقام معظم رهبري را چراغ راه قرار دهيم بايد در نظر داشته باشيم كه اين برنامه را براي چه فضايي در نظر داريم تنظيم كنيم.آل‌اسحاق افزود: براي تنظيم اين برنامه بايد در نظر داشته داشت كه ما با چه پيشينه‌اي هستيم و چه هدفي داريم و كجا ايستاده‌ايم و اين سؤالات اساسي در طول تاريخ براي تمام ملت‌ها است. جواب اين سؤالات نشان دهنده هويت يك نظام و ملت است.بايد براساس اين سؤالات به دنبال برنامه و الگو براي پيشرفت باشيم.رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با تأكيد براينكه براي ارائه الگو در جهت پيشرفت بايد دو موضوع را بررسي كنيم، ابراز داشت: ما ايراني هستيم با سابقه‌اي طولاني از مدنيت كه در مقاطع مختلف تاريخ دنيا را به صورت مستقيم و يا برنامه و به صورت غير مستقيم مديريت و اداره كرده‌ايم.آل‌اسحاق عنوان داشت: ايران با موقعيت جغرافيايي و اقليمي خاص همواره مورد توجه همه كشورها و قدرت‌ها بوده است و در جايگاه وي‍‍ژه‌اي از نظر تأثيرگذاري بر مسائل جهاني قرار داريم.براي تبيين موقعيت كشوري ايران بايد اين مسائل را عنوان كرد كه عمده تحولات تاريخي و جهاني يا به خاطر اين كشور و يا از نقطه آغاز شده است.وي با ذكر اين نكته كه تاريخ نشان دهنده هويت ملت‌هاست تأكيد كرد: بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه ملت ايراني و كشور ايران يك كشور و ملت معولي نيست به همين دليل انتظارات از اين ملت در سطح بالايي قرار دارد.وي سپس در تشريح بعد ديگر الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بيان كرد: در خصوص “اسلاميت” بايد عنوان كرد كه اين مهم يكي از نقاط قدرت ماست زيرا آبشخور فكري ما ايرانيان منتج از تمام آن چيزي است كه همه انبياء الهي در طول تاريخ رهنمون بشري ارائه داده‌اند از زبان آخرين پيامبر براي سعادت بشر ارائه شده است. اسلام راه زندگي براي بشر است و خداوند در اين راه هر آنچه را كه مورد نياز انسان براي پيشرفت است در اين دين قرار داده است.رئيس اتاق بازرگاني اظهار داشت: اين يك اعتقاد قطعي براي شيعيان است كه با ظهور آخرين منجي بشريت، اداره و مديريت جهان در اختيار ما قرار مي‌گيرد بنابراين صاحب اين ايده هستيم كه جهان بايد نسخه‌هاي اسلامي ـ ايراني جهان ارائه مي‌شود بنابراين اين نسخه بايد كامل و بدون نقص باشد.بنابراين بايد با ارائه الگويي اسلامي ـ ايراني ابتدا براي پيشرفت در داخل زمينه را براي اداره جهان فراهم كنيم پس اين الگو جهاني است.وي گفت: ما در كشوري زندگي كنيم كه تمام قوانين مصوب آن بايد بر اساس اسلام باشد بنابراين بايد برنامه‌اي را براي پيشرفت و در طول چشم‌انداز زمان برنامه‌ريزي كنيم كه اين ملاحظات را در خود داشته باشد.رئيس اتاق بازرگاني در پايان ضمن تأكيد بر اين نكته كه در طول تاريخ به دليل بي‌كفايتي حاكمان و حكومت تحقير شديم اما با انقلاب اسلامي اين معادلات تغيير كرد گفت: براي هر برنامه‌ريزي باور اين موضوع كه ما داراي چه باورها و پيشينه اي هستيم بسيار قابل توجه و ضروري است./ انتهاي پيام