دسته‌ها
اخبار

مباحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

به گزارش روابط عمومي دبيرخانه همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، تا زمان برگزاري همايش يعني 26 ارديبهشت ماه 1389 (به استثناي دو هفته نخست فروردين) هر يكشنبه در برنامه دو نيم ساعت شكبه خبر (ساعت 30/20 الي 30/21) مبحث الگوي ايراني ـ اسلامي پيشرفت از سوي اساتيد حوزه و دانشگاه مطرح خواهد شد.