دسته‌ها
اخبار

همایش مقدماتی «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» برگزار می شود

همايش مقدماتي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت با انگيزه فراهم شدن زمينه علمي برگزاري همايش اصلي در مهرماه سال آينده ،‌ چهارشنبه 30 بهمن ماه توسط مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي و با همكاري تعدادي از مراكز علمي و پژوهشي كشور نظير مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، مركز مطالعات راهبردي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي و مركز پژوهشي مباني و مدل هاي اقتصادي برگزار مي شود. در اين پيش- همايش كه در آن شماري از اساتيد و پژوهشگران حوزه و دانشگاه حضور خواهند يافت ، موضوعاتي نظير ضرورت برخورداري كشور از الگوي اسلامي ايراني براي پيشرفت ، مفهوم الگوي پيشرفت و معيار اسلاميت آن ، عناصر اصلي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت ، مزيت هاي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت نسبت به ساير الگوها ، امكان تهيه انواع الگوهاي اسلامي- ايراني پيشرفت ، فرايند دست يابي به الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت ، نسبت و مناسبات فرهنگ ، سياست و اقتصاد با الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت ، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.