دسته‌ها
اخبار

برگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان فرهنگ دانشگاهی در مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي در نظر دارد به منظور شناسايي و تحليل مسائل فرهنگي ايران ده کرسی نظریه پردازی را به صورت ماهانه برگزار نمايد. به اين مناسبت نخستين کرسی با عنوان آسيب شناسي فرهنگ دانشگاهي در ايران در تاريخ10/12/87 و با حضور جمعي از صاحب نظران كشور در محل مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي برگزار گرديد.
در نشست علمي آسيب شناسي فرهنگ دانشگاهي كه در آن جناب آقاي دكتر نعمت الله فاضلي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مقاله اي با همين عنوان ارائه نمودند مباحثي نظير گونه شناسي فرهنگ هاي دانشگاهي، اهميت فرهنگ دانشگاهي، ويژگي ها و چالش هاي اصلي فرهنگ دانشگاهي، خرده فرهنگ هاي دانشگاهي، كاركرد هاي فرهنگي دانشگاه، نسبت فرهنگ دانشگاهي با فرهنگ سياسي و فرهنگ عمومي جامعه ايراني مورد بحث و نقد قرار گرفت.