دسته‌ها
اخبار

برگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی فرهنگ توسعه در مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

در کرسی نظریه پردازی آسیب شناسی فرهنگ توسعه كه در تاريخ17/12/87 برگزار شد ، جناب آقاي دكتر مرتضی فرهادی استاد دانشگاه علامه طباطبايي نظریه خود را در قالب مقاله اي با عنوان صنعت بر فراز سنت یا در برابرآن ارائه نمودند که حاوی مباحثي نظير تعريف فرهنگ، توسعه، و فرهنگ توسعه، تفكر توسعه در جهان و ايران و تحول آن در پنج دهه اخير، نسبت سنت و تجدد در آثار محققان و روشنفكران ايراني، تحلیل و نقد مفروضات بنيادين نظريه نوسازي و ارائه دیدگاهی تازه در این زمینه بود که با حضور جمعی از صاحب نظران کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.