دسته‌ها
اخبار

مهار قدرت در مردم سالاری دینی

کتاب مهار قدرت در مردم سالاری دینی براساس دیدگاه های امام خمینی (ره)و قانون اساسی تالیف آقای پرویز امینی توسط مرکز پژوهش های فرهنگی واجتماعی منتشر شد. فهرست این کتاب در ادامه قابل مشاهده می باشد
پیشگفتار
فصل اول :چارچوب مفهومی
بخش اول: مولفه های پایه در مردم سالاری دینی
بخش دوم : شاخص های مردم سالاری دینی
فصل دوم : مهار قدرت در مردم سالاری دینی
بخش اول: ضرورت مهار قدرت در مردم سالاری دینی
بخش دوم : مشارکت در قدرت سیاسی انتخابات
بخش سوم : توزیع قدرت در مردم سالاری دینی
بخش چهارم : نقد ونظارت بر قدرت در مردم سالاری دینی
بخش پنجم : عزل از قدرت در مردم سالاری دینی
جمع بندی ونتیجه گیری نهایی
کتابنامه
فهرست آیات وروایات
نمایه