دسته‌ها
اخبار

پایان موفق پروژه الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

اين پژوهش كه از سوي دكتر خسرو باقري، استاد دانشگاه تهران در مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي انجام شده است، براي نخستين بار ضمن بررسي و نقد الگوهاي رايج آموزش و پرورش در جهان، الگوي مطلوب و بومي آموزش و پروش در كشور را ترسيم نموده و ضمن برشمردن مزيت هاي اين الگو نسبت به ساير الگوها، پيشنهادات مشخصي را براي استقرار اين الگو در نظام آمورش و پرورش كشور ارائه داده است.