دسته‌ها
اخبار

اعلام آمادگی انجمن جهانی جامعه شناسی برای همکاری با مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

پیرو حضور دکتر فرید العطاس استاد دانشگاه سنگاپور و رئیس دوره ای انجمن جهانی جامعه شناسی در نشست تخصصی جهان اسلام و جهانی شدن که ماه قبل در محل مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید، رئیس انجمن جهانی جامعه شناسی بر آمادگی این انجمن برای همکاری علمی با مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی در برگزاری همایش بین المللی دین و مدرنیته تاکید کرد.