دسته‌ها
اخبار

برگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی مصرف فرهنگ عامه پسند در مرکز پژوهش های فرهنگی واجتماعی

هفتمین کرسی نظریه پردازی از سلسله کرسی های آسيب شناسي فرهنگي جامعه كنوني ايران با عنوان “آسیب شناسی مصرف فرهنگ عامه پسند در ایران ” در تاريخ یکشنبه 3/3/1388 با سخنرانی آقای دکتر محمد سعید ذکایی و با حضور جمعي از صاحب نظران حوزه فرهنگ ( دکتر محمود شهابی، دکتر مسعود کوثری و دکتر علی اصغر سعیدی) در محل مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي برگزار گرديد.

به زعم محقق خصلت دوگانه محدود کنندگی و قدرت بخشی مصرف و اثرات فراگیر ان در حیات اجتماعی و فرهنگی ان را به موضوعی جدی در مطالعه جامعه معاصر تبدیل ساخته است و گفتمان های بدیلی را در زمینه گرایش ها و رفتارهای مصرفی شکل داده است. با این همه در نظریه پردازی های مربوط به مصرف کمتر نشانی از توجه به نوجوانان و جوانان بعنوان عناصر مهم شکل دهنده فرهنگ مصرفی و تحلیل اسیب شناسانه جهت گیری انها به عناصر فرهنگ عامه پسند به چشم میخورد. جوانان مخاطبین حاملین و نیز بطور فزاینده ای سازندگان اصلی قالب و محتوای فرهنگ عامه پسند بشمار می ا یند. ایشان با تاکید بر حوزه های منتخبی همچون مصرف فراغت و سرگرمی/ مد و بدن /فرهنگ رسانه ای/ موسیقی و بازاریابی شبکه ای و با اتکاء به یاقته های برخی مطالعات اخیر تجربی بدنبال نشان دادن جنبه های محدود سازنده غیر مولد و اسیب زای مصرف جوانان و تحلیل زمینه ها و پیامد های ان بود.
در این نشست ابتدا نظریه های رایج مصرف غربی و نیز گفتمان اسلام در خصوص مصرف مورد بحث قرار گرفت و بدنبال ان اسیب شناسی از سیاست و گفتمان رسمی مصرف در ایران. بخش پایانی نیزبه مطالعات موردی در حوزه های منتخب فوق الذکر اختصاص داشت.
تحلیل یافته های تحقیق نشانه هایی را از رفتار مصرفی مفصل بندی شده جوانان ایرانی بدست میدهد که وجه مشخصه غالب ان همه گونگی (همه چیز خواری) مصرفی است. با این حال این تنوع مصرفی در کلیت خود وحدت ارزشی و معنایی به انها نمیدهد. عاملیت و استقلال محدود سوژه جوان ایرانی بواسطه محقق نشدن جامعه فردی شده و سوزه مستقل مصرف فردی را به معانی و شرایط جمعی ان پیوند میدهد. مصرف کنندگان ایرانی از مصرف ضرورتا معنایی جز خود ان را جستجو نمی کنند و جهت ترکیب و تنوع مصرف انها ضرورتا همخوان با دیگر شرایط اجتماعی و زیسته انها نیست.