دسته‌ها
اخبار

همایش علمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 88 برگزار می شود

پیرو برگزاری نشست مقدماتی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در بهمن ماه سال گذشته ، مقدمات برگزاری همایش اصلی در سال جاری از سوی دبیرخانه همایش فراهم شده است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های فرهنگی واجتماعی، تاکنون مقالات متعددی واصل و تعداد معتنابهی از مقالات در دست تالیف است که بعد از ارزیابی توسط کمیته علمی جهت ارائه در همایش انتخاب خواهد شد. شایان ذکر است، این همایش با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی، مرکز مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ونیز مرکز مبانی ومدل های اقتصادی برگزار خواهدشد.