گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی

مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در حال حاضر دارای چهار گروه پژوهشی رسمی به شرح زیر می باشد:

گروه مطالعات فرهنگی

در حال حاضر پروژه های اصلی این گروه به شرح زیر می باشد:
۱- منشور فرهنگی انقلاب اسلامی

۲- آینده انقلاب اسلامی

۳- اسلام و سکولاریسم

۴- الگوی نظام آموزش و پرورش مطلوب جمهوری اسلامی ایران

۵- مسائل فرهنگی ایران

۶- راهبردهای تحول فرهنگی در ایران

۷- معنا و مبنای هویت ملی

۸- آسیب شناسی پیشرفت هنر در ایران

۹- فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری

گروه مطالعات اجتماعی

در حال حاضر پروژه های اصلی این گروه به شرح زیر می باشد:
۱- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ( پروژه جامع )

۲- آسیب شناسی اجتماعی ایران

۳- نظام مردم سالاری دینی
شایان ذکر است این مرکز در نظر دارد به زودی ۲ گروه پژوهشی جدید با عنوان گروه مطالعات هنری و گروه مطالعات سیاسی راه اندازی نماید.

گروه مطالعات سیاسی

در حال حاضر پروژه های اصلی این گروه به شرح زیر می باشد:

1- نظام مردمسالاری دینی

2- تمدن نوین اسلامی

 

گروه مطالعات فلسفه علوم انسانی اسلامی

در حال حاضر پروژه های اصلی این گروه به شرح زیر می باشد:

1- فلسفه علوم انسانی اسلامی

2- روش شناسی علوم انسانی اسلامی

3- تاریخ علوم انسانی اسلامی

4- فلسفه های مضاف