مراکز فروش دیجیتال

این کتاب را می توانید بصورت دیجیتال هم تهیه نمایید.

دربافت اپلیکیشن: ( از این پس میتوانید کتابهای انتشارات آفتاب توسعه را در اپلیکیشن های مختلف دریافت و مطالعه نمایید)

*نرم افزار پاتوق کتاب

نسخه IOSدربافت از اپ‌استور : لینک دانلود                                                           نسخه Android دربافت از گوگل‌پلی: لینک دانلود

نسخه Android دربافت مستقیم لینک دانلود                                                         نسخه Android دربافت از بازار: لینک دانلود