کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی به قلم احمد حسین شریفی

 

mabani

نویسنده: احمد حسین شریف

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: دوم- پاییز 1394

طراحی جلد : یوسف بهرخ

شمارگان:2000 جلد

قیمت:19000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-46-7

مرکز پخش: 66409056 داخلی 107

 
 

 

 

:::لینک مطلب ::http://sccsr.ac.ir/?p=1834

Comments are closed.