کتاب تحلیل نظری دولت یازدهم به قلم پرویز امینی

tahklil

نویسنده: پرویز امینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

چاپ اول: بهار 1393

طراح جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان:2000 جلد

قیمت: 3700 تومان

شابک:ISBN 978-964-7867-27-6

مرکز فروش: 66409056 داخلی 107

 
 

 

:::لینک مطلب ::http://sccsr.ac.ir/?p=1816

Comments are closed.